De stad Amsterdam zet zich vol in voor klimaatadaptatie. Het verruilen van tegels (tegelwippen) en verharde ondergrond voor groen is één van de maatregelen die hier goed bij past. Groen zorgt voor een fijnere stad met meer biodiversiteit. Het zorgt er ook voor dat regen beter wegloopt en dat onze steden en tuinen koeler blijven tijdens hete dagen. Om het tegelwippen te stimuleren onder stedelingen werd het afgelopen jaar het ‘NK Tegelwippen’ georganiseerd.

De winnaars zijn bekend gemaakt: gemeente Rucphen in Noord Brabant en de gemeente Den Haag mochten de prijzen in ontvangst nemen! De gemeente Rucphen ontving de Gouden Tegel, daar is in het afgelopen jaar de meeste tegels per inwoner gewipt. In totaal zijn er 22.639 gewipt onder 23.258 inwoners, dat is bijna 1 tegel per persoon! Gemeente Den Haag mocht de Gouden Schep in ontvangst nemen voor de meeste gewipte tegels in totaal: 201.334 tegels. Helaas voor de stad Amsterdam geen prijs, maar wel een tweede plek met 17.0245 tegels. Uiteraard wippen we gewoon door om de stad nog groener en klimaatbestendiger te maken. 


Tegelwippen brengt nieuw leven
Het weghalen van tegels geeft ruimte voor nieuw groen en stimuleert de biodiversiteit in de stad. Biodiversiteit betekent een verscheidenheid van het leven op aarde, als plantensoorten, dieren, micro-organismen en schimmels. Groen en biodiversiteit is goed voor mens en dier, het geeft bijvoorbeeld schonere lucht en zorgt ervoor dat dieren een grotere overlevingskans hebben in stedelijk gebied. Hoe meer tegels we wippen, hoe meer kleinere groenzones we creëren in onze stad waar insecten en vogels zich kunnen voeden of beschutting kunnen vinden. Lange stroken groen worden ook wel wel ecologische verbindingszones genoemd. Deze worden aangelegd om de migratie van dieren en planten tussen natuurgebieden mogelijk te maken. Met geveltuinen, bloembakken en planten kun je deze uitwisseling van kleine populaties bevorderen en dat zorgt weer voor een hogere biodiversiteit. Daarnaast warmen planten veel minder snel op dan beton of steen en houden ze minder hitte vast dan tegels. Planten zorgen voor meer verdamping en verkoeling waardoor de hittestress, ofwel opwarming van stedelijk gebied door hoge temperaturen, afneemt. Denk maar aan de verkoelende werking van bomen tijdens een hete zomer.

Biodiversiteit op blauw-groene RESILIO daken
Niet alleen groene tuinen en balkons dragen bij aan de biodiversiteit. Een groen of een blauw-groen dak doet meer voor onze leefomgeving en ons ecosysteem dan een kaal dak. Dit geldt ook voor de blauw-groene RESILIO daken: ze zijn een broeinest van allerlei leven dat onderweg of er thuis is. Er zijn bijvoorbeeld verschillende soorten hommels op de daken gespot, zoals de Veldhommel en de Akkerhommel. En is er een verscheidenheid aan vlinders, bijtjes, sprinkhanen en zelfs slakjes te vinden op de daken (Eva Drukker van de Wageningen Universiteit doet hier onderzoek naar). Er ontstaat op zo’n dak een prachtig ecologisch systeem, met een gezond bodemleven waarin kleine insecten, bacteriën en schimmels zich een weg vinden. Die zorgen er weer voor dat de planten goed groeien en het er bovengronds mooi uit ziet. En waar leven is zijn rovers: vogels en vleermuizen doen zich tegoed aan de insecten die op een groen dak leven of hierdoor worden aangetrokken. Onderzoeken tonen bijvoorbeeld aan dat jonge vogels een grotere overlevingskans hebben in de buurt van een groen dak, doordat er meer voedsel aanwezig is. (Ben je benieuwd naar de plantenkeuze op de daken? Lees hier het interview met stadsecoloog Geert Timmermans die daarbij heeft geholpen.)

Tegelwippen tegen wateroverlast 
Tegelwippen geeft niet alleen een boost aan de biodiversiteit, het gaat ook wateroverlast tegen. Door het weghalen van steen kan het water makkelijker de grond in sijpelen en voorkomt het overbelasting van het riool. Het water wordt opgenomen door de beplanting en de aarde in de grond. Dit geldt ook voor de RESILIO daken: het water wordt vastgehouden onder het dak en opgenomen door de plantjes. De dikte van de substraatlaag, ofwel de aardelaag waar de planten in geworteld zijn, bepaalt de hoeveelheid water dat het groen kan opnemen. Een slimme klep houdt het water onder het groen nog eens vast, en laat het los wanneer het dak vol zit met water. Tijdens een flinke hoosbui kan dit behoorlijk schelen voor de druk die op het rioolnetwerk komt te liggen. Lees hier meer over hoeveel water een RESILIO dak kan opnemen tijdens bijvoorbeeld een flinke piekbui.

Groen maakt gelukkig en is gezond
En dan is er nog een bonus: groen maakt gelukkig! Onderzoek heeft aangetoond dat groen meer aanzet tot bewegen en goed is voor je mentale en fysieke gezondheid. De kans op angst, depressie en stress is aanzienlijk kleiner met al 10% meer groen in de omgeving. Groen geeft bijvoorbeeld minder activiteit in het ‘piekercentrum’ van de hersenen. Lees hier een interview met IVN directeur Jelle de Jong over groen en gezondheid.

Eruit dus met die tegels! Op naar het omruilpunt en plant die zonnebloem, leverkruid of ijzerhard in de komende Indian Summer en geniet van het gezoem van de bijen die drommen om de nectar van je bloem.