OVER RESILIO

De steeds verdichtende steden brengen uitdagingen met zich mee. Door de grote hoeveelheid steen en asfalt zijn wateroverlast en droogte steeds vaker voorkomende problemen. Ook wordt het in onze steden in de zomer vaak veel te heet. Met meer groen en het op een goede manier managen van regenwater kunnen we deze uitdagingen aangaan. In het RESILIO project is hiervoor de onbenutte ruimte op de daken gebruikt! De gemeente Amsterdam heeft tussen 2018 en 2022 in samenwerking met 8 partners 12.683 m2 aan slimme, blauw-groene daken gerealiseerd in de hoofdstad.

RESILIO staat voor Resilience nEtwork of Smart Innovative cLImate-adapative rOoftops’. Het RESILIO project liep van 2018 t/m 2022 en was een samenwerking tussen de gemeente Amsterdam, Waternet, MetroPolder Company, Rooftop Revolution, HvA, VU, Stadgenoot, de Alliantie en De Key. Het project werd mede gefinancierd uit het ERDF fonds van de Europese Unie via het Urban Innovative Actions programma. Lees hier meer over de partners.

In maart 2022 is het eindrapport ‘Nieuw land op het dak’ uitgebracht waarin de onderzoeksresultaten van het project en de geleerde lessen zijn gepresenteerd.

Scroll naar beneden voor meer informatie.

ONDERZOEK

De werking en effectiviteit van blauw-groene daken is al onderzocht en wetenschappelijk bewezen met het project Smartroof 2.0. Met RESILIO zijn de daken voor het eerst op een grotere schaal ingezet en in een slim digitaal netwerk met elkaar verbonden. Dat biedt veel kansen voor nieuw onderzoek. De Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Vrije Universiteit (VU) hebben onderzocht wat de effecten zijn op gebouw-, buurt- en stadsniveau. De HvA ontwikkelde daarnaast businessmodellen voor de innovatieve techniek. Verder heeft de GGD onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten van groen. De kennis en ervaring is met andere Europese steden gedeeld. Zo hopen we dat slimme blauw-groene daken ook daar aangelegd worden om wateroverlast en hitte als gevolg van klimaatverandering tegen te gaan. Lees er meer over in het final report..

WAAR

De RESILIO daken zijn aangelegd in Kattenburg, de Oosterparkbuurt, Indische Buurt, en in Slotermeer. Deze buurten zijn uitgekozen omdat ze een hoog risico hebben op wateroverlast en schade bij plensbuien (zie de regenknelpuntenkaart van Rainproof). Daarnaast was het bitumen op de daken van de uitgekozen panden in deze buurten aan vervanging toe, een ideaal moment om ook meteen te verduurzamen!

De meeste daken zijn aangelegd op sociale huurwoningen van de woningcorporaties De Key, Stadgenoot en de Alliantie. De bewoners zijn hierover geïnformeerd en bij het project betrokken. Niet alleen de bewoners van de panden profiteren van de voordelen van de slimme blauw-groene daken, maar de gehele stad en haar inwoners. Ook de onopgemerkte inwoners: vele wilde planten, insecten en vogels.

RESILIO IN HET KORT

RESILIO - Wat

WAT

10.000 m2 slimme blauw-groene daken

RESILIO - Waar

WAAR

Amsterdam

RESILIO - Waterberging

EXTRA WATER BUFFER

560.000 liter

RESILIO - Partners

PARTNERS

9

RESILIO - Bijdrage EU

BIJDRAGE EU

€4.8 miljoen

RESILIO - Bijdrage Partners

BIJDRAGE PARTNERS

€1.2 miljoen

RESILIO - Projectduur

PROJECTDUUR

3 jaar

RESILIO - Wie

BETROKKEN BEWONERS

1500

 “Het is belangrijk dat we ons voorbereiden op extremer weer als gevolg van klimaatverandering. Met dit project kunnen we in een keer een enorme oppervlakte op de Amsterdamse daken gebruiken en ik ben erg blij dat nu ook de mensen die geen eigen huis bezitten, kunnen profiteren van de voordelen van deze daken.”

Wethouder Ivens, gemeente Amsterdam

Water is een grondstof. Door het in een buis af te voeren, maken we het tot afval. Dat klopt niet. Steden worden drukker en het klimaat verandert, waardoor de kans op wateroverlast, hittestress en droogte toeneemt. Dit betekent dat steden meer regenwater vast moeten houden voor droge periodes.

Friso Klapwijk, MetroPolder Company

“We laten zien dat je heel precies afspraken kunt maken over de hoeveelheid water die je op een dak bergt, waardoor een blauw-groen dak ook een economische waarde krijgt. Hierdoor wordt het voor ons als waterbeheerder relevant om na te denken over de vraag hoe je die waarde voor zowel het private als het publieke domein optimaliseert.”

Kasper Spaan, Waternet

“Wij willen weten wat er leeft bij de bewoners. We verbinden meerdere daken in een netwerk en laten ze samenwerken op het gebied van waterhuishouding. Dit betekent dat er dus ook meer belanghebbenden in het spel zijn en de rol van goede communicatie steeds belangrijker wordt.

Jan Henk Tigelaar, Rooftop Revolution

We gaan het effect op de stad onderzoeken. In hoeverre zorgen deze daken voor minder wateroverlast? Zijn er positieve effecten op hittestress en leefbaarheid? Dat willen we concreet maken.”

Jeroen Kluck, HvA

De kracht ligt in het koppelen van datasystemen. De informatie uit dakenmanagementsysteem Dakota koppelen we aan de data van Waternet.

Glen Bosman, Consolidated

Voor de EU is overdraagbaarheid van kennis en geleerde lessen aan andere Europese steden belangrijk. Zo kunnen andere steden gebruikmaken van de kennisontwikkeling in RESILIO rondom de techniek, het proces en de implementatie van blauw-groene daken.

Alex Pixley, gemeente Amsterdam