PRIVACY STATEMENT

Wij vinden het belangrijk dat u zich veilig voelt op onze website, met name als het gaat om uw privacy en uw persoonlijke gegevens. Wij nemen uw privacy en de verwerking van uw persoonlijke gegevens erg serieus en volgen hierin de eisen van de Algemene Verordening van Gegevensbescherming (richtlijnen AVG/GDPR per 25 mei).

In dit privacy statement van RESILIO staat waarom wij persoonlijke gegevens verzamelen en wat wij doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Dit privacy statement is van toepassing op alle activiteiten en diensten van RESILIO.

GEGEVENS

Als u gebruik maakt van onze website, ons contactformulier invult, deelneemt aan ons project en onze evenementen verzamelen we alleen die informatie die nodig is om u goed van dienst te kunnen zijn. Als we om aanvullende gegevens vragen, betreft het informatie die u ons vrijwillig levert. Wij gaan uiterst vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonlijke gegevens om.

DOEL

Wij gebruiken de persoonlijke gegevens die door u aan ons ter beschikking gesteld uitsluitend om:

  • Uw vragen te kunnen antwoorden.
  • In contact te blijven rondom de deelname aan het project.
  • Uitnodigingen voor evenementen te versturen.
  • Gevraagde dienst(en) te kunnen leveren.
  • Onze diensten te kunnen optimaliseren, zodat u ze beter kunt gebruiken en beter
    aansluiten bij uw wensen.

We verkopen uw gegevens niet aan derden en stellen deze op geen enkele andere wijze ter beschikking aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

GEBRUIK

Wanneer u contact met ons opneemt, gebruik maakt van onze website, deelneemt aan ons projecten of onze evenementen bezoekt, is het mogelijk dat wij de persoonlijke gegevens en de berichten die u stuurt bewaren om u beter op de hoogte te brengen van ontwikkelingen en om onze diensten beter aan te laten sluiten op uw wensen. Deze gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving. De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, bewaren wij niet langer dan strikt nodig is en enkel voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn.

UW GEGEVENS

U kunt op elk moment bij ons uw persoonlijke gegevens opvragen. Om deze te kunnen inzien, te kunnen laten aanpassen of te laten verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op via info@resilio.amsterdam. Daarnaast hebt u ten alle tijden de mogelijkhijd om via onze cookiebanner uw voorkeuren aan te passen.

AANPASSINGEN

We behouden ons het recht voor om onze veiligheids- en gegevensbeschermingsmaatregelen aan te passen, mocht dit nodig blijken. Lees daarom regelmatig onze privacy statement.

VRAGEN

Heeft u overige vragen rondom dit privacy statement? Neem dan contact met ons op via info@resilio.amsterdam.