VEELGESTELDE VRAGEN

VRAGEN VOOR BEWONERS VAN DEELNEMENDE CORPORATIEWONINGEN

In RESILIO wordt uitgebreid onderzoek gedaan, ook naar de rol van bewoners en hoe zij betrokken kunnen worden. De huurders van de gebouwen waar blauw-groene daken komen worden hierover geïnformeerd door hun woningcorporatie.

Voor opmerkingen of vragen met betrekking tot het blauw-groene dak kunt u contact opnemen met uw woningcorporatie. Zij kunnen u ook meer vertellen over wanneer het dak op uw woning wordt aangelegd en wat u daar van kunt merken.

In principe zijn de daken van de corporatiewoningen niet publiek toegankelijk. Als dit wel het geval is zal de woningcorporatie u hier over informeren.

Nee, de huur van de huurwoningen die betrokken zijn bij RESILIO blijft gelijk.

Het water dat door het blauw-groene dak wordt opgevangen wordt gebruikt om de planten te voeden. We gaan in het project onderzoeken op wat voor manieren we het water verder kunnen gebruiken.

VRAGEN VOOR PARTICULIERE DAKEIGENAREN

Voor particuliere huiseigenaren komt er begin 2020 een mogelijkheid subsidie aan te vragen voor een blauw-groen dak. De subsidievoorwaarden zullen waarschijnlijk in maart 2020 bekend worden gemaakt. Wanneer u een huurder bent, kunt u bij uw verhuurder informeren of hier mogelijkheden voor zijn.

Informatie over de kosten van de aanleg zal beschikbaar komen, wanneer de subsidievoorwaarden begin 2020 bekend worden gemaakt. Houd hiervoor de website van gemeente Amsterdam in de gaten.

De aanleg duurt ongeveer twee tot vijf dagen, afhankelijk van de status van het huidige dak en het dakoppervlak.

De huidige bedekking van het dak wordt verbeterd. Vervolgens wordt een bufferlaag aangelegd en een slimme bestuurbare klep geplaatst. Daarna wordt het substraat aangelegd; de grond waar de planten op groeien. Tot slot wordt het dak beplant. Lees meer op de pagina Slimme blauw-broene daken.

Het water dat door het blauw-groene dak wordt opgevangen wordt gebruikt om de planten te voeden. We gaan in het project onderzoeken op wat voor manieren we het water verder kunnen gebruiken.

VRAGEN OVER SLIMME BLAUW-GROENE DAKEN

Het regent steeds vaker en harder in de stad, terwijl het ook heter wordt. Door dat er veel steen en asfalt in de stad ervaren we vaker wateroverlast en hitte. We gebruiken de onbenutte ruimte om slimme blauw-groene daken aan te leggen. De daken vangen meer water op, geven plek voor natuur en verkoelen de omgeving.

Op een blauw-groen dak wordt onder het groen regenwater opgeslagen. Hierdoor hebben de planten altijd water. Door middel van een “slimme klep” kan het water geloosd worden. Deze slimme klep reageert op weersverandering en gaat op de juiste momenten automatisch open en dicht. Dat is nuttig als er bijvoorbeeld veel regen zal vallen. Kijk voor meer informatie op de pagina.

De blauw-groene daken zijn gekoppeld aan nauwkeurige weersvoorspellingen om de regen vast te houden of af te voeren. Vanuit een centraal punt worden de kleppen op de daken aangestuurd om open of dicht te gaan. Dit wordt geregeld door Waternet, de waterbeheerder van Amsterdam. De daken zijn ook verbonden met allerlei sensoren. Bijvoorbeeld in het grondwater en het riool, zodat we weten wanneer het een goed moment is om het regenwater te lozen. Door de daken aan elkaar te koppelen kunnen we gegevens verzamelen: hoeveel water komt er in de wijken naar beneden, zitten daar verschillen tussen en hoe kunnen we die informatie gebruiken? Kijk voor meer informatie op de pagina.

Blauw-groene daken worden al langere tijd aangelegd. De eerste blauw-groene daken in Amsterdam bevinden zich op de Zuidas en op het Marineterrein. Het systeem dat we in RESILIO op de daken toepassen is uitvoerig onderzocht en bewezen. Er is wetenschappelijk aangetoond dat een blauw-groen dak werkt. Er zijn geen nadelen bekend. Een aandachtspunt is wel dat blauw-groene daken iets zwaarder zijn dan gewone groene daken. Het dak moet dit kunnen dragen, wat met een dakconstructieberekening bepaald kan worden.

Blauw-groene daken worden al langere tijd aangelegd. De eerste blauw-groene daken in Amsterdam bevinden zich op de Zuidas en op het Marineterrein. Het systeem dat we in RESILIO op de daken toepassen is uitvoerig onderzocht en bewezen. Er is wetenschappelijk aangetoond dat een blauw-groen dak werkt. Er zijn geen nadelen bekend. Een aandachtspunt is wel dat blauw-groene daken iets zwaarder zijn dan gewone groene daken. Het dak moet dit kunnen dragen, wat met een dakconstructieberekening bepaald kan worden.

De aanleg duurt ongeveer twee tot vijf dagen, afhankelijk van de status van het huidige dak en het dakoppervlak.

De huidige bedekking van het dak wordt verbeterd. Vervolgens wordt een bufferlaag aangelegd en een slimme bestuurbare klep geplaatst. Daarna wordt het substraat aangelegd; de grond waar de planten op groeien. Tot slot wordt het dak beplant.

Het is mogelijk een blauw-groen dak te combineren met zonnepanelen. Een blauw-groen dak heeft bovendien een verkoelende werking. Hierdoor leveren zonnepanelen een hoger energierendement.

VRAGEN OVER HET RESILIO PROJECT

De blauw-groene daken worden in de wijken Kattenburg, Oosterpark en Indische buurt, Geuzenveld, Rivierenbuurt en de Bellamy-Borgerbuurt in Amsterdam aangelegd. Deze wijken hebben een verhoogd risico op wateroverlast bij extreme regenval. Ook zijn deze daken geselecteerd omdat zij binnenkort vervangen moeten worden.

Nee, het RESILIO project richt zich alleen op Amsterdam. De resultaten en kennis van het project worden wel op Europees niveau gedeeld. Op deze manier hopen we dat in andere Europese steden en landen blauw-groene daken ingezet worden om wateroverlast en hitte als gevolg van klimaatverandering tegen te gaan.

Woningcorporaties De Key, Stadgenoot en de Alliantie hebben in bovengenoemde wijken 8.000 m² dak beschikbaar gesteld. Vanaf 2020 komt er een subsidie voor huiseigenaren die zelf een blauw-groen dak willen aanleggen. Zo kan er in de stad nog eens 2.000m2 blauw-groen dak worden toegevoegd.

Na het project worden de blauw-groene daken door de woningcorporaties in onderhoud genomen. Dit gebeurt voor minimaal 5 jaar. Het is de bedoeling dat de blauw-groene daken daarna permanent blijven liggen en ook op veel meer daken in de stad worden aangelegd. In het RESILIO project onderzoeken we hoe dit het beste kan.

RESILIO is een samenwerking tussen de gemeente Amsterdam, Waternet, MetroPolder Company, Rooftop Revolution, HvA, VU, Stadgenoot, de Alliantie, De Key en Consolidated.

Het RESILIO project wordt mede gefinancierd uit het ERDF fonds van de Europese Unie via het Urban Innovative Actions programma. Het UIA-programma biedt ieder jaar subsidie voor vernieuwende pilot projecten op verschillende thema‘s. Het consortium heeft een subsidie gekregen van € 4,8 miljoen als vernieuwend project op het gebied van klimaatadaptatie. Voor 80 procent worden de kosten vanuit de UIA subsidie betaald. De resterende 20 procent wordt door iedere partner zelf geïnvesteerd.

Het project is gestart op 1 november 2018 en eindigt 31 oktober 2021.

RESILIO staat voor ‘Resilience nEtwork of Smart Innovative cLImate-adapative rOoftops’. De kern van deze ingewikkelde Engelse naam is “resilience”, dat “veerkracht” betekent. En daar gaat het om: slimme blauw-groene daken die een buffer vormen voor intense regenbuien of langdurige droogte.

Op dit moment is binnen het project RESILIO in studie op welke daken van woningbouwcorporaties een combinatie van geel (zonnepanelen) en blauw-groen kan worden toegepast.