VEELGESTELDE VRAGEN

VRAGEN VOOR BEWONERS VAN DEELNEMENDE CORPORATIEWONINGEN

In RESILIO wordt uitgebreid onderzoek gedaan, ook naar de rol van bewoners en hoe zij betrokken kunnen worden. De huurders van de gebouwen waar blauw-groene daken komen worden hierover geïnformeerd door hun woningcorporatie.

Voor opmerkingen of vragen met betrekking tot het blauw-groene dak kunt je contact opnemen met je woningcorporatie. Zij kunnen je ook meer vertellen over wanneer het dak op je woning wordt aangelegd en wat je daar van kunt merken.

In principe zijn de daken van de corporatiewoningen niet publiek toegankelijk. Als dit wel het geval is zal de woningcorporatie je hierover informeren.

Nee, de aanleg van het blauw-groene dak heeft geen invloed op de huurkosten.

Het water dat door het blauw-groene dak wordt opgevangen wordt gebruikt om de planten te voeden. We gaan in het project onderzoeken op wat voor manieren we het water verder kunnen gebruiken.

In principe wordt er geen water vastgehouden in de winter op het dak (omdat dit niet nodig is). De klep staat dus in principe open in de winter. Bovendien gaat de klep open op het moment dat er water op het dak is en de luchttemperatuur 2 graden Celcius is. Zo ontstaat er geen ijsvorming op het dak. Ten slotte is het zelfs zo dat lucht isolerend werkt, dus de verwachting is dat het juist beter isoleert in de winter.

Voor elk dak is een constructieberekening gemaakt, om zeker te zijn van de draagkracht van het dak. Niet elk dak is namelijk geschikt hiervoor, maar de daken die geselecteerd zijn voor het RESILIO project dus wel.

De daken in het RESILIO project zijn ook geselecteerd omdat ze aan dakrenovatie toe zijn. Naast de aanleg van het blauw-groene dak wordt ook het dak zelf gerenoveerd. Inmiddels zijn er al 15 van dit soort daken en er zijn nog geen klachten over lekkage bekend. Juist omdat het water afgevoerd kan worden en niet blijft liggen.

Er zijn in ieder geval geen kosten voor bewoners. Het onderhoud van het dak is niet duurder dan een gewoon dak. Twee keer per jaar zal een dakhovenier het dak controleren. De beplanting verzorgt zichzelf door de waterbergende functie van het dak.

Voor dit antwoord kun je het best contact opnemen met jouw woningbouwcorporatie. Ter illustratie kun je de Time Lapse video van de aanleg van het InnovatieLab op het dak van de Hogeschool van Amsterdam bekijken! De aanleg van dit dak duurde 1.5 tot 2 maanden.

Voor de bewoners van het pand in Kattenburg heeft woningcorporatie de Key voorwaarden gesteld aan de werktijden (08.00 – 17.00 uur) en de bouwmethoden van de aannemer. Er wordt een trapsteiger geplaatst voor het pand zodat de bouwvakkers niet steeds door het pand in en uit hoeven lopen. In overleg met de studenten wordt de plek van de bouwsteiger bepaald. 

VRAGEN VOOR PARTICULIERE DAKEIGENAREN

Als huiseigenaar kun je aanspraak maken op een subsidie, lees hier de voorwaarden. Als huurder kun je bij je verhuurder de mogelijkheden informeren.

Dit verschilt heel erg per dakoppervlak en status van het pand. Als huiseigenaar kun je aanspraak maken op een subsidie, lees hier de voorwaarden. Kom je niet in aanmerking voor de subsidie? Neem dan contact met ons op: info@resilio.amsterdam. Dan kijken we samen wat we voor je kunnen betekenen.

De aanleg duurt ongeveer drie tot vijf weken, afhankelijk van de status van het huidige dak en het dakoppervlak.

De huidige bedekking van het dak wordt verbeterd. Vervolgens wordt een bufferlaag aangelegd en een slimme bestuurbare klep geplaatst. Daarna wordt het substraat aangelegd; de grond waar de planten op groeien. Tot slot wordt het dak beplant. Lees meer op de pagina Slimme blauw-broene daken.

Het water dat door het blauw-groene dak wordt opgevangen wordt gebruikt om de planten te voeden. We gaan in het project onderzoeken op wat voor manieren we het water verder kunnen gebruiken.

Voor elk dak kan een constructieberekening worden gemaakt, om zeker te zijn van de draagkracht van het dak. Niet elk dak is namelijk geschikt voor een blauw-groen dak.

Ongeveer 2 keer zo lang. Met name doordat er geen UV licht op het dak komt. Naar verwachting gaat een blauw-groen dak tussen de 30 en 50 jaar mee. Dit is een schatting omdat er nog geen blauw-groen dak zo lang ligt.

Voor de aanleg van een blauw-groen dak kan je als dakeigenaar of huurder aanspraak doen op subsidie. Het dakoppervlak moet minstens 200m2 aaneengesloten zijn. Je zou mede dakeigenaren binnen een woongroep of VVE kunnen enthousiasmeren om gezamenlijk de subsidie aan te vragen. Lees hier meer over de voorwaarden. Voor een groen dak kun je in Amsterdam  een subsidie aanvragen bij een dakoppervlak van 30m2 of groter. Lees hier meer over de subsidie. Is het dak klei­ner dan 30 m2? Dan mogen er meer­de­re da­ken in 1 aan­vraag samengevoegd worden om boven de 30 m2 uit te ko­men. Bij­voor­beeld sa­men met je bu­ren.

VRAGEN OVER SLIMME BLAUW-GROENE DAKEN

Het regent steeds vaker en harder in de stad, terwijl het ook heter wordt. Door dat er veel steen en asfalt in de stad ervaren we vaker wateroverlast en hitte. We gebruiken de onbenutte ruimte om slimme blauw-groene daken aan te leggen. De daken vangen meer water op, geven plek voor natuur en verkoelen de omgeving.

Op een blauw-groen dak wordt onder het groen regenwater opgeslagen. Hierdoor hebben de planten altijd water. Door middel van een “slimme klep” kan het water geloosd worden. Deze slimme klep reageert op weersverandering en gaat op de juiste momenten automatisch open en dicht. Dat is nuttig als er bijvoorbeeld veel regen zal vallen. Kijk voor meer informatie op de pagina.

De blauw-groene daken zijn gekoppeld aan nauwkeurige weersvoorspellingen om de regen vast te houden of af te voeren. Vanuit een centraal punt worden de kleppen op de daken aangestuurd om open of dicht te gaan. Dit wordt geregeld door Waternet, de waterbeheerder van Amsterdam. De daken zijn ook verbonden met allerlei sensoren. Bijvoorbeeld in het grondwater en het riool, zodat we weten wanneer het een goed moment is om het regenwater te lozen. Door de daken aan elkaar te koppelen kunnen we gegevens verzamelen: hoeveel water komt er in de wijken naar beneden, zitten daar verschillen tussen en hoe kunnen we die informatie gebruiken? Kijk voor meer informatie op de pagina.

Blauw-groene daken worden al langere tijd aangelegd. De eerste blauw-groene daken in Amsterdam bevinden zich op de Zuidas en op het Marineterrein. Het systeem dat we in RESILIO op de daken toepassen is uitvoerig onderzocht en bewezen. Er is wetenschappelijk aangetoond dat een blauw-groen dak werkt. Er zijn geen nadelen bekend. Een aandachtspunt is wel dat blauw-groene daken iets zwaarder zijn dan gewone groene daken. Het dak moet dit kunnen dragen, wat met een dakconstructieberekening bepaald kan worden.

De aanleg duurt ongeveer drie tot vijf weken, afhankelijk van de status van het huidige dak en het dakoppervlak.

De huidige bedekking van het dak wordt verbeterd. Vervolgens wordt een bufferlaag aangelegd en een slimme bestuurbare klep geplaatst. Daarna wordt het substraat aangelegd; de grond waar de planten op groeien. Tot slot wordt het dak beplant.

Het is mogelijk een blauw-groen dak te combineren met zonnepanelen. Een blauw-groen dak heeft bovendien een verkoelende werking. Hierdoor leveren zonnepanelen een hoger energierendement.

In principe wordt er geen water vastgehouden in de winter op het dak (omdat dit niet nodig is). De klep staat dus in principe open in de winter. Bovendien gaat de klep open op het moment dat er water op het dak is en de luchttemperatuur 2 graden Celcius is. Zo ontstaat er geen ijsvorming op het dak. Ten slotte is het zelfs zo dat lucht isolerend werkt, dus de verwachting is dat het juist beter isoleert in de winter.

Het watersysteem is een gesloten systeem. Hierdoor is er geen stilstaand water waar muggen op afkomen. Bij een bitumen dak is dit anders aangezien daar al het water op blijft liggen.

Ongeveer 2 keer zo lang. Met name omdat de begroeiing de dakbedekking beschermt tegen blootstelling aan hagel, Uv-straling en takken. Naar verwachting gaat een blauw-groendak tussen de 30 en 50 jaar mee. Dit is een schatting omdat er nog geen blauw-groendak zo lang ligt.

Blauw-groene daken hebben onder de groene laag van planten een krattensysteem waarin het regenwater wordt opgeslagen. Via een filtervlies en substraat (aarde) komt het water bij de planten terecht. De daken zijn uitgerust met slimme sensoren en kleppen. Terwijl de sensoren het waterpeil meten, reageren de kleppen op weersvoorspellingen en gaan op het juiste moment open en dicht. Nuttig als er bijvoorbeeld veel droogte is voorspeld. Dan blijft de klep dicht en zal de begroeiing geen extra water nodig hebben. 

Dat is geheel afhankelijk van de dakconstructie en dus de draagkracht van het dak. Op een blauw-groen dak wordt water opgeslagen waardoor het gewicht redelijk zwaar kan worden. De constructie van het dak moet dus zowel het groen, het water en de zonnepanelen kunnen dragen.  

Nee, het systeem is hierop getest. 

Dat gebeurt op allerlei manieren. Belangrijk is dat er inheemse planten worden gebruikt, die trekken insecten, vogels en vleermuizen aan. Een blauw-groen dak is vooral belangrijk voor de kleinere soorten. Er wordt nog specifiek onderzoek gedaan naar de effecten van blauw-groene daken op de biodiversiteit. 

Dat idee heeft zeker toekomst, maar nu is het nog niet zo ver. Dit moet nog verder uitgedacht en ontwikkeld worden.

VRAGEN OVER HET RESILIO PROJECT

De blauw-groene daken worden in de wijken Rivierenbuurt, Oosterparkbuurt, Indische buurt, Kattenburg en Slotermeer in Amsterdam aangelegd. Deze wijken hebben een verhoogd risico op wateroverlast bij extreme regenval. Ook zijn deze daken geselecteerd omdat zij binnenkort vervangen moeten worden.

Nee, het RESILIO project richt zich alleen op Amsterdam. De resultaten en kennis van het project worden wel op Europees niveau gedeeld. Op deze manier hopen we dat in andere Europese steden en landen blauw-groene daken ingezet worden om wateroverlast en hitte als gevolg van klimaatverandering tegen te gaan.

Woningcorporaties De Key, Stadgenoot en de Alliantie hebben in bovengenoemde wijken 8.000 m² dak beschikbaar gesteld. Er is subsidie voor huiseigenaren die zelf een blauw-groen dak willen aanleggen, bekijk hier de voorwaarden. Zo kan er in de stad nog eens 2.000m2 blauw-groen dak worden toegevoegd.

Na het project worden de blauw-groene daken door de woningcorporaties in onderhoud genomen. Dit gebeurt voor minimaal 5 jaar. Het is de bedoeling dat de blauw-groene daken daarna permanent blijven liggen en ook op veel meer daken in de stad worden aangelegd. In het RESILIO project onderzoeken we hoe dit het beste kan.

RESILIO is een samenwerking tussen de gemeente Amsterdam, Waternet, MetroPolder Company, Rooftop Revolution, HvA, VU, Stadgenoot, de Alliantie, en De Key.

Het eerste blauw-groene dak is in 2013 aangelegd in samenwerking met een aantal partijen. Vervolgens zijn er meer partijen bij betrokken geraakt die gezamenlijk een projectvoorstel bij de Europese Commissie hebben ingediend. Met het oog op de toekomst doen we in het RESILIO project onderzoek naar de manier waarop je de governance van dit type projecten kan organiseren, verdienmodellen kan opstellen, hoe de maatschappelijke kosten/batenanalyse eruit ziet en hoe je zou kunnen opschalen.

Het RESILIO project wordt mede gefinancierd uit het ERDF fonds van de Europese Unie via het Urban Innovative Actions programma. Het UIA-programma biedt ieder jaar subsidie voor vernieuwende pilot projecten op verschillende thema‘s. Het consortium heeft een subsidie gekregen van € 4,8 miljoen als vernieuwend project op het gebied van klimaatadaptatie. Voor 80 procent worden de kosten vanuit de UIA subsidie betaald. De resterende 20 procent wordt door iedere partner zelf geïnvesteerd.

Het project is gestart op 1 november 2018 en eindigt in mei 2022.

RESILIO staat voor ‘Resilience nEtwork of Smart Innovative cLImate-adapative rOoftops’. De kern van deze ingewikkelde Engelse naam is “resilience”, dat “veerkracht” betekent. En daar gaat het om: slimme blauw-groene daken die een buffer vormen voor intense regenbuien of langdurige droogte.

Op dit moment is binnen het project RESILIO in studie op welke daken van woningbouwcorporaties een combinatie van geel (zonnepanelen) en blauw-groen kan worden toegepast.

Op deze pagina bij ‘vragen over slimme blauw-groene daken’  kun je meer informatie vinden over de kenmerken, voordelen en aanleg van een blauw-groen dak. Lees op de website van Rooftop Revolution meer over de aanleg van groene daken en of gevels.

Het RESILIO project richt zich op Amsterdam, maar het doel van het project is om in de toekomst op te schalen. Dit houdt in dat we later zo veel mogelijk willen samenwerken met andere steden op nationaal en internationaal niveau om zoveel mogelijk blauw-groene daken aan te kunnen leggen. Het is een onderzoeksproject, dus de uitkomsten en effecten moeten nog worden geëvalueerd. In 2022 zullen in ieder geval alle daken in RESILIO wijken voorzien zijn van een blauwe en groene laag.