LINKS & DOWNLOADS

Op deze pagina is meer informatie over groene en blauw-groene daken te vinden, maar ook over klimaatadaptatie in het algemeen. Ook staan er een aantal interessante netwerken en organisaties op die zich met hiermee bezig houden.

ONDERZOEKEN & FACTS

 • Project Smartroof 2.0 – Een enkel blauw-groen dak waar uitgebreid onderzoek op is gedaan van 2017 tot 2019. Het project is een voorloper van RESILIO waarvan de resultaten en geleerde lessen in dit project toegepast worden. Lees hier het wetenschappelijke artikel. Bekijk de website.

 • KNMI – Klimaatverandering in de regio Amsterdam. Bekijk de website.

 • Green Deal Groene Daken – Handreiking Natuurdaken. Bekijk de PDF.

 • Green Deal Groene Daken – Facts & Values blauw-groene daken. Bekijk de website.

 • Gemeente Amsterdam – Natuurinclusief bouwen en ontwerpen in twintig ideeën. Bekijk de website.

NETWERKEN & ORGANISATIES

 • Projectpagina op de website van Urban Innovative Action, een initiatief van de Europese Unie. Bekijk de website.

 • Amsterdam Rainproof – Het netwerk van Amsterdam Rainproof wil de stad bestand maken tegen hevige buien. RESILIO werkt nauw met hen samen om kennis te delen en bewustwording over klimaatbestendige maatregelen te vergroten. Bekijk de website.

 • Waterschap Amstel, Gooi en Vecht – Beschermt tegen water, zorgt voor voldoende en schoon water en pakt klimaatproblemen aan. Bekijk de website.

 • Green Deal Groene Daken – Een samenwerking van gemeentes, waterschappen, verzekeraars, marktpartijen, kennisinstellingen en de Rijksoverheid voor het aanpakken van knelpunten en stimuleren van toepassing met betrekking tot groene daken. Bekijk de website.

 • City Deal Klimaatadaptatie – Een samenwerkingsovereenkomst tussen inmiddels publieke partners, (semi)private samenwerkingspartners en de Rijksoverheid in de aanpak van klimaatadaptatie in Nederlandse steden. Bekijk de website.

 • Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie – Gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk voor het klimaatbestendig maken van Nederland. Bekijk de website.

 • Green Deal – Met de Green Deal-aanpak geeft het kabinet ruimte aan vernieuwende initiatieven uit de samenleving. Het wil daarmee de transitie naar een duurzame economie versnellen. Bekijk de website.

 • Amsterdam Smart City – Innovatieplatform dat proactieve burgers, innovatieve bedrijven, kennisinstellingen en overheden samenbrengt om de stad van de toekomst vorm te geven. Bekijk de website.

 • IVN Natuureducatie – Natuuractiviteiten, cursussen, projecten en campagnes. Bekijk de website.

 • ANMEC – Werkt aan een veerkrachtig, leefbaar Amsterdam met veel groen. Bekijk de website.

 • Pakhuis de Zwijger – Onafhankelijk platform voor creatie en innovatie in de stad, met dagelijks inspirerende programma’s over stedelijke ontwikkeling, de creatieve industrie, sociale inclusie en duurzaamheid. Bekijk de website.