BEWONERS IN BEELD

Wie zijn de Amsterdammers die een blauw-groen dak op hun woning of in hun buurt hebben gekregen? En wat merken zij van hittestress en wateroverlast in de omgeving? Maak kennis met de buurtbewoners van de RESILIO wijken. Lees hieronder hun enthousiaste verhalen: klik op de foto’s om de interviews te lezen.

2021-08-09T10:34:10+00:00

Yoël Da Costa Senior

"Het pleintje voor mijn huis ligt vol met kiezels, dat is wel leuk voor jeu-de-boules, maar voor waterafvoer is dat wel minder gunstig. Ik merkte dat het hele pleintje op een gegeven moment onder water stond na al die regen."

2021-07-27T15:51:39+00:00

Willem Postma

"Ik vind dat er eigenlijk een verbod zou moeten komen op tegels in de tuinen. Dan kan het water goed weglopen en dat is ook nog eens goed voor de natuur."

2020-09-30T15:50:09+00:00

Valeria

“Kunnen we het water niet verplaatsen naar hele droge gebieden die het écht nodig hebben?”

2020-12-22T13:17:06+00:00

Sylvia Pennings

"Dat zou gaaf zijn als ik het blauw-groene dak vanaf hier zou kunnen zien! Dan heb ik tenminste nog wat kleur om naar uit te kijken. Het uitzicht hier is heel grijs en kaal, het kan veel groener."

2021-04-06T16:05:18+00:00

Susanne Balm

"Als veel mensen in de buurt aan gedeeld vervoer zouden meedoen heb je minder parkeerplekken nodig! Dat biedt weer ruimte voor groen."

2021-04-06T16:08:52+00:00

Renée Loomans

"Het is altijd fijn als De Key de bewoners betrekt in beslissingen zoals de aanleg van een blauw-groen dak, door bijvoorbeeld een bewonersvergadering te organiseren."

2020-12-02T11:45:13+00:00

René Arnoldi

"Maak blauw-groene daken leuk voor de mensen uit de Indische Buurt en zorg dat ze ernaar kunnen kijken. Want ze hebben hier niet zoveel.”

2021-08-09T10:30:20+00:00

Olga Westrate

"Je zou kleine bordjes kunnen maken, met een icoontje én een QR-code erop. Elk gebouw met een groen dak zou dan zo’n bordje krijgen, zodat je als je door je eigen óf een vreemde stad loopt je precies weet wat er op de daken gebeurt."

2022-03-08T10:44:21+00:00

Loes

"Met mijn studie ben ik bezig met de inrichting van de stad: 'Hoe kan je verstening tegengaan?' Of in ieder geval: 'Hoe kan je de balans vinden tussen steen en groen, zodat het water weg kan lopen?'"

2020-10-05T09:11:44+00:00

Irmina Burger

"Het zou super zijn als het opgeslagen water van het blauw-groene dak gebruikt kan worden om het toilet mee door te spoelen."

2021-06-22T11:20:39+00:00

Hüseyin Esigil

"Ik heb mij een beetje ingelezen in de blauw-groene daken en ik vond het eigenlijk heel interessant. Ik was vroeger automonteur, dus vooral de techniek spreekt me heel erg aan."

2020-10-16T11:27:17+00:00

Elhoussaine Hmimou

“Het mooiste zou zijn als we de jongeren uit de buurt inzetten om het tegen de mensen te vertellen. Dan zullen ze gaan juichen! En vergeten ze nooit meer dat ze een blauw-groen dak hebben.”

2021-02-05T15:14:58+00:00

Denise Beil

"Ik hoorde dat blauw-groene daken kunnen helpen tegen overstroming. Misschien dat wij ook zo’n dak kunnen aanvragen met onze Vereniging van Eigenaren, dat zou een goede oplossing kunnen zijn."

2021-08-09T10:38:25+00:00

Christoffer Malm

"Een belangrijke conclusie uit mijn onderzoek is dat je lokale kennis moet gebruiken. Bewoners, woningbouwverenigingen, gebiedsbeheerders, zij weten heel veel over hun eigen buurt en deze kennis staat nergens opgeschreven. Het is belangrijk om deze mensen erbij te betrekken."

2021-02-05T15:05:00+00:00

Ben Geraerds

"Ik denk dat groene daken zeker interessant kunnen zijn voor deze buurt, als ze maar wel goed aangelegd worden zodat het niet gaat lekken, dat vind ik wel belangrijk."

2021-02-05T15:08:14+00:00

Atef Abdalla

‘’Een blauw-groen dak in deze buurt zal hittestress verminderen en het is ook goed voor de luchtkwaliteit door de vervuiling van alle auto’s. Zéker in combinatie met groen op alle balkons en op muren zoals een geveltuin.’’

2021-10-12T11:58:09+00:00

Anneke

"Op de bovenste verdiepingen in mijn flat drijf je daadwerkelijk weg van de hitte."

2020-12-02T11:39:58+00:00

Adwait Apte

"We zouden in Nederland misschien nog iets kunnen leren van de manier waarop ze in India met water omgaan."