Drie woningcorporaties in Amsterdam grijpen noodzakelijke dakrenovaties aan om een verduurzamingsslag te slaan. De panden die aangepakt worden krijgen namelijk bij de renovatie meteen een slim blauw-groen dak. Woningcorporaties de Alliantie, Stadgenoot en De Key hebben zich hiermee verbonden aan het project RESILIO. De aanleg vindt plaats in de wijken Oosterparkbuurt, Rivierenbuurt, Indische Buurt, Slotermeer en Kattenburg, omdat hier een grotere kans is op wateroverlast en -schade. De bewoners die een blauw-groen dak krijgen boven hun hoofd óf in de buurt worden zo goed mogelijk betrokken bij het project.

Samen met Amsterdamse buurten
De aangesloten partners zijn nodig om dit project in goede banen te leiden, maar de medewerking van de bewoners van de Amsterdamse buurten zelf is het belangrijkste. Door klimaatverandering krijgen we te maken met hetere en drogere zomers. Ondanks deze droogte neemt de kans op overstroming óók toe, door de kans op korte en (zeer) hevige buien. Een blauw-groen dak zorgt zowel voor een koeler huis, als voor opslag van regenwater tijdens deze hevige buien. Bewoners betrekken we bij het RESILIO-project via evenementen, informatiebijeenkomsten en persoonlijke gesprekken, met als doel om hen enthousiast te maken en te informeren. Dit zal gebeuren vanaf de start van het project tot de aanleg en realisatie van het blauw-groene dak. Daarbij willen we op de hoogte blijven over hoe zij de realisatie en uiteindelijk het nieuwe dak ervaren. Op die manier leren de betrokken partners steeds beter wat er speelt in de wijken en leeft bij de bewoners.

“Blauw-groene daken zorgen voor een beter woonklimaat in de woningen direct onder het dak. En de daken kunnen zelfs zorgen voor een lagere temperatuur op straat door de afdaling van de verkoelende lucht boven de daken. Hier hebben de bewoners van de panden van De Alliantie en alle stadsbewoners baat bij.” (Woningcorporatie De Alliantie)

Kwetsbare wijken
Aan het einde van dit jaar start Stadgenoot met de aanleg van een aantal daken in de Oosterparkbuurt en de Alliantie met de Indische Buurt en de Rivierenbuurt. Kattenburg en Slotermeer zijn volgend jaar aan de beurt. Deze wijken zijn niet zomaar gekozen. Ze hebben een verhoogd risico op wateroverlast en schade bij extreme regenval, omdat ze bijvoorbeeld lagergelegen zijn dan omringende gebieden. In de Rivierenbuurt bijvoorbeeld is er bij hevige regenval sprake van ernstige verkeershinder. Met name rondom de RAI en in de Rooseveltlaan. Ook zijn de daken in deze wijken aan vervanging toe.

Wateroverlast én hitte
In Amsterdam zijn nu gemiddeld 27 regendagen per jaar waarop veel neerslag valt. Tegelijkertijd neemt het aantal hevige buien toe. Daarnaast is de regio Amsterdam de laatste eeuw fors opgewarmd. Het gemiddelde aantal zomerse dagen zal rond het jaar 2085 jaarlijks zijn toegenomen van 20 naar 40. Dit alles zal steeds meer hittestress opleveren. Het realiseren van zo veel mogelijk blauw-groene daken helpt tegen wateroverlast én hitte. Dit realiseren ook de woningbouwcorporaties zich. Thomas, gebiedscoördinator van woningcorporatie ‘De Alliantie’ zegt hierover: “Blauw-groene daken zorgen voor een beter woonklimaat in de woningen direct onder het dak. En de daken kunnen zelfs zorgen voor een lagere temperatuur op straat, door de afdaling van de verkoelende lucht boven de daken. Hier hebben de bewoners van de panden van De Alliantie en alle stadsbewoners baat bij”.

Online en offline informeren in een anderhalvemetersamenleving
Het was de afgelopen tijd vanwege de anderhalvemetersamenleving wat lastiger om dichtbij de bewoners te komen. We vinden het contact met jullie, bewoners van Amsterdam, heel belangrijk. Daarom organiseren we bijeenkomsten en andere manieren om jullie ideeën en mening te horen. Dit gebeurt veel online, onder meer via de buurtpagina’s op de website. Elke buurt krijgt een pagina waar alle informatie op te vinden is over de voortgang in jouw wijk. Daarnaast is het gelukkig ook mogelijk om bijeenkomsten met bewoners offline te organiseren, zolang we de coronarichtlijnen van de Rijksoverheid volgen. In juni gingen we de wijk in met de zogenaamde dakfiets. Dit is een speciaal omgebouwde bakfiets waarbij we ‘live’ kunnen laten zien hoe het systeem in elkaar zit. Naast een laag aarde en planten bevat de dakfiets een reservoir gevuld met water, zodat je kan zien hoe bij regen de waterbergende laag van het blauw-groene dak zich vult. Ook hebben we twee bewonersbijeenkomsten in Amsterdam-Oost georganiseerd, op het eerste aangelegde blauw-groene RESILIO dak. Tijdens deze bijeenkomsten stelden bewoners uit Oost diverse vragen. Bijvoorbeeld over hoe het water opgeslagen wordt in het dak: ‘Komen er niet heel veel muggen af op stilstaand water?’ Gelukkig kon die zorg weggenomen worden: het water wordt opgevangen in een volledig afgesloten systeem, daar kan dus geen mug bij. Alle bewonersvragen zijn verzameld, beantwoord en te vinden op de website.

We komen naar je toe de komende tijd!
Op zondag 13 september staan we weer met de ‘dakfiets’ en RESILIO-kraam op de Natuur & Milieumarkt in het Sarphatipark. Voor de pand- en geïnteresseerde buurtbewoners van de Oosterparkbuurt, Indische Buurt & Rivierenbuurt organiseren we informatiebijeenkomsten in de tweede week van oktober. Wil je weten of we binnenkort ook bij jou in de buurt zijn? Houd dan deze website en onze socials in de gaten, we zitten op Facebook en Twitter. Heb je vragen of suggestie? Stuur een mail naar info@resilio.amsterdam.