Slimme blauw-groene RESILIO daken zijn niet alleen een mogelijk antwoord op de toenemende hitte, droogte en de wateroverlast in de stad, maar ook goed voor de biodiversiteit! Amsterdam kent 12 vierkante kilometer aan plat dak. Met blauw-groene daken geven we ruimte aan nieuwe natuur in de stad. Zo laten we de daken leven!

Meer plantensoorten dan op een groen dak
De RESILIO-daken zijn (we noemden het al) blauw-groen. Inmiddels kennen veel mensen de ‘groene’ daken wel. Dit zijn daken begroeid met een beperkt aantal plantensoorten, meestal vetplanten zoals sedum. Vetplanten kunnen veel vocht kunnen opslaan en vasthouden, deze planten zijn als dakbegroeiing goed bestand tegen langere droge periodes. Hierdoor hoeven de planten op het dak niet besproeid te worden.

Blauwe laag onder het groen
Maar nu naar ons blauw-groene dak. ‘Blauw-groen’ zegt het al: er is ook een blauwe laag. Het regenwater wordt opgeslagen in een afgesloten laag onder de groene laag. In droge periodes wordt het opgeslagen water direct gebruikt door het groen op het dak. Daardoor kunnen er op blauw-groene daken andere, diverse soorten planten worden gebruikt. Dit bestaat uit inheemse planten en struiken. Dus dat zijn planten die je ook in elk Nederlands bos, park, tuin of groenstrook kan aantreffen.

Vlinders, bijen en vogels
Hoe meer verschillende soorten planten we kunnen gebruiken op het dak, hoe meer verschillende inheemse soorten die planten ook weer aantrekken. Wilde bijen en vlinders, libellen en ook vele soorten vogels, want die eten de insecten weer. Zo komt alles beter in balans. De gevarieerde planten op zo’n blauw-groen dak zijn dus goed nieuws voor onze eigen stadsnatuur, en ‘goed voor de biodiversiteit’, zoals dat heet. En trouwens, steekmuggen krijgen weinig kans op dit dak, want die gedijen in open en stilstaand water. En omdat de blauwe laag in het RESILIO-dak in totaal afgesloten deel zit, laten de muggen het dak links liggen.

Onderzoek: insect op de foto
Op een paar van de RESILIO-daken gaan we onderzoeken wat het dak precies doet voor de biodiversiteit. Daarom plaatsen we daar een insectencamera. Die camera maakt elke 10 seconden een foto van een felgele houten plaat die voor de lens is geplaatst, waar insecten graag op gaan zitten. Dat doen we voor een lange periode en 24 uur per dag. Zo kunnen we op een eenvoudigere en snelle manier het aantal soorten op RESILIO daken in kaart brengen.

RESILIO: slimme blauw-groene daken
De daken van RESILIO komen in vijf Amsterdamse buurten: Oosterparkbuurt, Indische Buurt, Rivierenbuurt, Kattenburg en Slotermeer (op sociale huurwoningen). Particuliere huiseigenaren uit alle delen van Amsterdam kunnen meedoen. Met het project wordt 10.000 m2 aan slimme blauw-groene daken aangelegd in Amsterdam. Lees hier meer informatie over RESILIO.