OOK ZO’N DAK?

Tijdens het RESILIO project was er vanuit de gemeente Amsterdam subsidie beschikbaar voor de aanleg van blauw-groene daken. Wat op dit moment de subsidiemogelijkheden zijn voor waterberging en groen is te vinden op de website van de gemeente Amsterdam.

Wil je meer info over het project of als vastgoedeigenaar aan de slag met je dakoppervlak stuur een mail naar info@resilio.amsterdam, of doe de dakscan!

Met de dakscan kan je alvast onderzoeken wat er op jouw dak allemaal kan en welke mogelijkheden er zijn voor klimaatadaptatie.