Het eerste blauw-groene dak op een van de huurwoningen in de Oosterparkbuurt ligt er inmiddels op! Begin december 2020 is de aanleg op de corporatiewoningen van Stadgenoot gestart en het groen op het pand aan de Sparrenweg ligt er sinds het voorjaar van 2021. We filmden de aanleg van dit dak via een go pro en maakten daar een filmpje van.

In de eerste stappen zie je dat ter voorbereiding van het installeren van het nieuwe dak oud grind wordt verwijderd, de dakranden worden verhoogd, lichtkoepels worden dichtgemaakt en rookgaskanalen worden samengevoegd. Daarna komen daklagen die isolerend, waterdicht en wortelwerend zijn. Hierop worden vervolgens de planten in een laag aarde geplaatst. Helaas hebben we geen laatste beelden van het toevoegen van het substraat en de beplanting, maar wel van het eindresultaat. Kijk mee en lees hieronder in detail welke stappen er worden gemaakt.

 

Stappenplan: Van grijs, naar een slim blauw-groen RESILIO-dak

 

Stap 1:

We verwijderen het oude grind en de bestaande isolatielaag. Het oude bitumen van het dak wordt waar nodig gerepareerd. Het bitumen is de zogenaamde ‘grijze’ laag op het dak. Het lijkt op asfalt en wordt in rollen bij dakbedekking aangelegd (0:04).

Stap 2:

We verhogen de dakranden met houten balken. Het RESILIO-dak is namelijk hoger dan het bestaande grijze dak (0:08).

Stap 3:

We maken de niet functionele lichtkoepels dicht, zodat we lekkages voorkomen! Daarnaast worden bestaande rookgaskanalen samengevoegd en afgedekt. Een rookgaskanaal is verbonden aan een cv-ketel en zorgt ervoor dat verse lucht naar binnen kan en rookgas naar buiten kan (0:09).

Stap 4:

Een tweede laag komt op de bestaande ‘grijze’ bitumenlaag. Die laag bestaat uit kleine isolatieblokken met isolerend cement, die als isolatielaag werken We dekken dit af met een middel, zodat de volgende laag daar goed wordt ingebrand. Deze laag moet maar liefst 48 uur drogen (0:13).

Stap 5:

We leggen een tweede waterdichte bitumenlaag aan. Tegelijkertijd zie je in de rechterhoek dat we de bestaande regenwaterafvoer, ofwel de plek waar het water van het dak wordt afgevoerd dichtmaken, zodat het water straks op het dak blijft liggen. De slimme klep die het water vasthoudt en loslaat komt op een andere plek op het dak (0:21).

Stap 6:

We leggen een vierde laag aan. Dit is een tweede wortelwerende laag bitumen. Deze laag houdt overgewaaide zaden uit vogelpoep, die uitgroeien tot plantjes tegen. Wortelwerend houdt in dat overgewaaide zaden en zaden uit vogelpoep die uitgroeien tot wortels geen wortel kunnen schieten op het RESILIO-dak. In de timelapse zie je dat oneffenheden op het dak worden weggebrand (0:29).

Stap 7:

Daarbovenop leggen we de vijfde laag met een wortel en waterwerend scheidingsdoek. Dit scheidingsdoek heeft dezelfde functie als wortelwerend bitumen en zorgt ervoor dat het water gescheiden blijft van de onderste daklagen. Links onderin zie je dat er een klein blokje op het dak wordt gemaakt, dit is de valbeveiliging van het dak waaraan kabels kunnen worden vastgemaakt (0:36).

Stap 8:

De slimme klep en het weerstationnetje worden links midden op het dak bevestigd. De slimme klep gaat open en dicht, afhankelijk van de weersvoorspellingen. Als het droog is wordt het water vastgehouden, als het hard regent dan wordt het water geloosd. Het weerstationnetje meet data over het weer als temperatuur en luchtvochtigheid (0:36).

Stap 9:

We leggen de zesde laag aan, die bestaat uit (groene) kratten, waarin het water wordt vastgehouden. Aan de zijkanten van het dak worden gleuven vrijgehouden. Als er veel regen valt en de planten niet alles in één keer kunnen opnemen, kan het overige water in deze gleuven blijven liggen (0:35).

Stap 10:

We leggen de zevende laag aan, een scheidingsdoek (ofwel filtervlies in vaktaal). Die zorgt ervoor dat er geen aarde tussen de groene kratjes komt. Zo voorkomen wij dat de boel verstopt raakt. Bovendien zorgt het doek er ook voor dat de plantjes het water opnemen. Dubbel zo handig dus! (0:45)

Stap 11:

De achtste laag is een laag aarde (of in vaktaal ‘substraat’). Hierin komen de planten (0:49).

Stap 12:

Tot slot wordt in de laag aarde de beplanting geplant. Op dit dak zijn 16 verschillende soorten planten geplant, zoals tijm, oregano, lavendel, maar ook verschillende grassen en bloemen zoals anjer, lis en iris en een aantal sedumplanten (vetplanten).

Het dak bestaat nu dus uit 9 lagen:

  • Laag 1: eerste grijze (bestaande) bitumenlaag
  • Laag 2: isolatieblokken met isolerend cement
  • Laag 3: tweede grijze, waterdichte bitumenlaag
  • Laag 4: derde grijze, wortelwerende bitumenlaag
  • Laag 5: wortel- en waterwerend scheidingsdoek
  • Laag 6: kratten voor waterberging
  • Laag 7: scheidingsdoek (ofwel filtervlies)
  • Laag 8: aarde, of ‘substraat’
  • Laag 9: de beplanting

Figuur 1: de verschillende lagen van een blauw-groen RESILIO dak. Lees hier de volledige uitleg bij de infographic.

Met dank aan Marcel Siepman en Janneke Koninkx van Consolidated voor de uitleg en hulp bij het filmpje.

Meer weten over RESILIO?
Lees hier meer over de plantenkeuze op RESILIO-daken met stadsecoloog Geert Timmermans.

Lees hier alle buurtverhalen uit de Oosterparkbuurt.