Het stelt RESILIO enorm teleur te moeten mededelen dat het dak van het pand in de Uitwaardenstraat in de Rivierenbuurt uiteindelijk ongeschikt is bevonden voor een blauw-groen dak. Tijdens constructieonderzoek is gebleken dat het bestaande dak niet genoeg draagkracht biedt voor deze innovatieve vernieuwing. Het pand aan de Uiterwaardenstraat 502-584 krijgt dus geen extra waterbergende mogelijkheid, maar een ‘gewoon’ nieuw bitumen dak.

Onderzoek
Het geselecteerde dak van het pand aan de Uiterwaardenstraat was reeds aan vervanging toe. Onderzoek wees uit dat een blauw-groen dak tot een van de mogelijkheden behoorde. Echter werd tijdens de aanleg geconstateerd dat een blauw-groen dak toch veel meer draagkracht vroeg van het bestaande oppervlak dan verwacht. Woningcorporatie de Alliantie heeft toen het RESILIO-project direct stopgezet om nader dakonderzoek te doen, want de veiligheid van de bewoners en het gebouw heeft te allen tijde de eerste prioriteit.

Helaas wees net nadere onderzoek uit dat de enige oplossing was om de aanleg van het blauw-groene dak op het pand aan de Uiterwaardenstraat in de Rivierenbuurt stop te zetten. Wij betreuren dit natuurlijk zeer.

Hoe nu verder?
Het pand behoudt het ‘gewone’ bitumen dak. Dit dak is nu extra geïsoleerd (beter dan voorheen) en opnieuw met waterdichte dakbedekking belegd. De Alliantie wil wel insectenhotels en vogelhuisjes plaatsen om de biodiversiteit te boosten. Daarnaast kijkt de woningcorporatie nu samen met de RESILIO-partners naar een ander pand in Amsterdam om alsnog een aantal vierkante kilometers aan blauw-groen op een dak te realiseren.

Graag willen wij alle bewoners en buurtbewoners bedanken voor alle medewerking en inzet tijdens het project.

Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar info@resilio.amsterdam.