In Nederland wordt al lange tijd een strijd gevoerd tegen het water. Met slimme blauw-groene daken proberen we niet te strijden tegen, maar samen te werken mét de weergoden. Dankzij microwatermanagement geven we op verfijnd niveau sturing aan het regenwater en tillen we waterbeheer naar een hoger plan.

Dankzij een ingenieus computersysteem, het Decision Support System (DSS), kunnen de blauw-groene RESILIO-daken slim inspelen op weersverwachtingen. Met dit systeem wordt bepaald hoeveel water er op een dak vastgehouden kan, mag of moet worden. Het Decision Support System wordt gebouwd en beheerd door Waternet, en kan signalen doorgeven aan de blauw-groene daken.

Hoe werkt het? Stel er wordt een flinke bui verwacht, dan geeft het DSS een signaal aan een klep op het blauw-groene dak om het vastgehouden regenwater te lozen, voordat die bui valt. Op die manier kan het slimme dak de maximale hoeveelheid regenwater opvangen. En zo helpt zo’n dak tijdens een hoosbui het riool te ontlasten. En stel nou dat het lange tijd droog en heel warm blijft, dan wordt het water op het dak juist vastgehouden om de omgeving optimaal te koelen en het groen op het dak te voeden. Behoorlijk slim dus!

Micro en macro factoren   
In het systeem zit allerlei data. Zogenaamde micro- en macrofactoren. Voorbeelden van macrofactoren zijn omgevingsfactoren, zoals de grondwaterstand. Bij een te lage grondwaterstand is het slim het water van het dak gefaseerd te lozen, zodat het grondwater aangevuld wordt. In de buurt van een regenwaterknelpunt, waar veel kans op wateroverlast is, is het juist wenselijk het regenwater op het dak langer vast te houden. Ook macrofactoren als seizoenen en geografische ligging zijn van invloed op het aansturen van de klep. Zo is het in de buurt van een ziekenhuis extra van belang dat de bereikbaarheid altijd gewaarborgd blijft én water op de weg dus wordt voorkomen.

Voorbeelden van microfactoren zijn factoren die horen bij het specifieke blauw-groene dak. Denk hierbij aan de hoeveelheid water die een specifiek dak kan vasthouden. Of, een mogelijkheid die nog onderzocht wordt, hoeveel water een huishouden zou willen gebruiken voor andere doeleinden (bijvoorbeeld voor het doorspoelen van het toilet). Met al deze factoren kan het DSS rekening houden. Het dak is dus een op maat gemaakte slimmerik!