RESILIO | Buurtbewoner Christoffer

Christoffer, bewoner Indische Buurt

Christoffer (30) komt uit Gotenburg, Zweden. Sinds twee jaar woont hij in Amsterdam, waar hij een master Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw aan de Universiteit van Amsterdam volgt. Daarnaast werkt hij bij een farmaceutisch bedrijf. Hij woont samen met zijn vriend aan de Javastraat in de Indische Buurt in stadsdeel Oost. In deze buurt wordt een blauw-groen RESILIO-dak aangelegd.

“Het grappigste in de buurt is de man die zingend rondfietst op een roze bloemetjes  fiets. Ik denk dat dit één van de dingen is die ik me zeker zal herinneren van het leven in de Javastraat.”

De zingende man op een roze bloemetjesfiets
Christoffer vertelt ons over zijn leven in de Indische Buurt. “De Javastraat is heel anders dan Zweden, maar is ook niet te vergelijken met de andere straten waar ik ooit gewoond heb. Het is chaotisch, maar niet per se stressvol. Er gebeurt veel in de straat, ik kijk graag door mijn kantoorraam, want je ziet altijd wel iets opmerkelijks. Na een tijdje begin je de rust te missen, ik heb een beetje een haat-liefdeverhouding met deze straat.” Om de mensen die hij tegenkomt in de buurt moet Christoffer vaak lachen. “Er zijn veel grappige en rare mensen in de buurt, maar dat vind ik wel leuk. Het grappigste in de buurt is de man die zingend rondfietst op een roze bloemetjes fiets. Ik denk dat di t één van de dingen is die ik me zeker zal herinneren van het leven in de Javastraat.” In het buurtverhaal van bewoner Denise komt deze zingende man ook voor. Lees hier haar verhaal.

“In de Javastraat zijn de bomen nogal klein omdat de straat is ingericht op auto’s en er daardoor weinig ruimte is. Als de bomen groter en weelderiger zouden zijn, zou de straat er heel anders uitzien.”

Vergroening van de Javastraat
We vragen Christoffer naar het grootste verschil in de aanwezigheid van groen tussen Amsterdam en Gotenburg, waar hij vandaan komt. “De straten in Gotenburg zijn erg breed in vergelijking met Amsterdam. Gotenburg is een uitgestrekte stad waar je veel groene gebieden vindt waar het net lijkt of je middenin een bos bent.” Wat betreft het groen in de Javastraat valt er nog wel wat te verbeteren, vindt Christoffer. “In veel straten in Amsterdam vind je grote weelderige bomen. In de Javastraat zijn de bomen nogal klein omdat de straat is ingericht op auto’s en er daardoor weinig ruimte is. Als de bomen groter en weelderiger zouden zijn, zou de straat er heel anders uitzien. Je ziet wel dat sommige restaurants de straat groener proberen te maken met bijvoorbeeld plantenbakken, daardoor ziet het er in de zomer toch wel fleurig uit.”

“Een belangrijke conclusie uit mijn onderzoek is dat je lokale kennis moet gebruiken. Bewoners, woningbouwverenigingen, gebiedsbeheerders, zij weten heel veel over hun eigen buurt en deze kennis staat nergens opgeschreven. Het is belangrijk om deze mensen erbij te betrekken.”

Gebruik lokale kennis voor succesvolle waterprojecten
Christoffer blijkt al wat kennis te hebben over blauw-groene daken. Hij schrijft namelijk zijn scriptie over het betrekken van bewoners bij watermanagementprojecten. Hierin heeft hij het RESILIO project met het Ecostad project in Malmö (Zweden) vergeleken. In het project spelen bewoners en stakeholders een belangrijke rol in het vergroenen en verbeteren van wijken in de stad. “Een belangrijke conclusie van mijn onderzoek was dat je lokale kennis moet gebruiken. Bewoners, woningbouwverenigingen, gebiedsbeheerders, zij weten heel veel over hun eigen buurt, en deze kennis staat nergens opgeschreven. Het is belangrijk om deze mensen erbij te betrekken.” Het Ecostad project in Malmö loopt al meer dan 20 jaar, vertelt Christoffer. “In het begin verliep het moeizaam, maar zodra de juiste mensen erbij werden betrokken kwam het goed. Tijd en geduld zijn belangrijke factoren hierin, fouten moeten gemaakt kunnen worden zodat daar weer lessons learned uitkomen. En die werden uiteindelijk ingezet met als resultaat: veel projecten, zoals gemeenschappelijke tuinen en het aanleggen van grote vijvers voor watermanagement. Het zou mooi zijn als we deze inzichten met elkaar kunnen delen zodat we er allemaal wat van leren!”