Het regent steeds harder en vaker en de zomers zijn heter en droger, kortom het klimaat verandert. De gemeente Amsterdam neemt actie om de stad voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Bijvoorbeeld door schoolpleinen te vergroenen en blauw-groene daken aan te leggen. Met de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie willen zij meer partijen aansporen om een steentje bij te dragen.

De uitvoeringsagenda
Meer dan 50 acties en maatregelen, waarmee de stad klimaatbestendig wordt gemaakt staan omschreven in de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie van de gemeente Amsterdam. Sommige hiervan worden door de gemeente zelf uitgevoerd, bijvoorbeeld het vergroenen van gemeentelijk vastgoed, maar ook herinrichtingsprojecten en de bouw van nieuwe, groene wijken. Andere acties kunnen bewoners zelf uitvoeren, zoals het wippen van tegels of het vergroenen van je binnentuin.

De stad als spons
In de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie is het RESILIO-project omschreven als één van de mogelijkheden om de stad klimaatadaptief te maken: “Een dak heeft veel meer mogelijkheden dan alleen een huis bedekken. Zo zorgt het gemeentelijke programma Klimaatneutraal ervoor dat er op steeds meer daken zonne-energie wordt opgewekt en zorgt het RESILIO-project voor blauw-groene daken in de stad. Op deze daken kunnen we water opslaan, ze zorgen voor minder hittestress en meer biodiversiteit. De ambitie is om de komende jaren meer regie te krijgen op de verschillende functies op het dak en de samenhang” (Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie, 2021, p. 67).

Meer weten?
Lees hier meer informatie over de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie.