Het project

RESILIO is een nieuw klimaatadaptief project dat plaatsvindt in Amsterdam. Met het project wordt 10.000m2 aan slimme blauw-groene daken aangelegd op daken van (sociale huur) woningen. RESILIO wordt mede gefinancierd uit het ERDF fonds van de Europese Unie via het Urban Innovative Actions programma.

Je zult je vast afvragen: “Ik weet wat een groen dak is, maar wat betekent die blauwe kleur?” Nou, dat is de technologie voor regenwatermanagement op daken die Amsterdam nu gaat ontwikkelen en testen. Simpel gezegd, onder de groene laag ligt een blauwe laag, een reservoir dat regenwater opslaat. Wanneer het regent wordt het water niet direct afgevoerd naar de regenpijp, maar een reservoir houdt het water vast. De plantjes op het dak voeden zich met dit water. Dit gebeurt via capillaire buisjes die het transport van water uit het reservoir naar het substraat en de plantjes mogelijk maakt.

Blauw-groen dak op een kantorenpand op de Zuidas, Amsterdam

Waarom al die moeite om wat water te besparen? Er zit veel meer achter dan je verwacht! De belangrijkste reden voor het opslaan van water op het dak is dat het bescherming biedt tegen overstromingen tijdens extreme regen (denk aan regenbuien met een intensiteit tot wel 60 mm per uur). De woningcomplexen zijn gelegen in buurten die een hoog risico hebben op wateroverlast en schade bij plensbuien. De extra opslag van regenwater op het blauw-groene dak vermindert daarom de kans op wateroverlast. Dit in tegenstelling tot harde ondoordringbare oppervlakten zoals traditionele daken, geasfalteerde wegen en trottoirs die ervoor zorgen dat het regenwater slecht kan infiltreren in de grond. Wanneer het hemelwaterriool de hoeveelheid regen niet meer kan verwerken veroorzaakt dit overstromingen.

Stel je nu meerdere gebouwen voor, uitgerust met blauw-groene daken die met elkaar én met de weersvoorspellingen communiceren door middel van een slim ICT besluitvormingssysteem voor micro-watermanagement in de stad. Dit systeem bestuurt de hoeveelheid regenwater dat wordt vastgehouden en losgelaten, en op welk moment dit gebeurt. Zo heb je dus op buurtniveau een nieuwe manier van waterbeheer in de stad!

Ook zijn er een aantal andere belangrijke voordelen. De daken bieden bewoners ruimte om te recreëren en daarnaast stimuleren de daken biodiversiteit. Deze voordelen zijn met name van belang aangezien de buurten nogal verstedelijkt zijn. De daken hebben verder een isolerende werking en dragen bij aan het reguleren van het micro-klimaat door mitigatie van het Urban Heat Island effect.

Waarom is dit belangrijk?

Je zou misschien denken dat slimme blauw-groene daken luxe producten zijn, maar dit zijn ze zeker niet. Het is een praktische oplossing voor veel stedelijke gebieden die risico lopen op overstromingen. Het alternatief is om de huidige riolering te vervangen door grotere rioolbuizen, maar dit kan duurder zijn en uiteindelijk lost dit het probleem niet op. Daarnaast pakt het vervangen van de riolering niet de oorzaak aan van het probleem, alleen het gevolg. RESILIO ondersteunt hiermee de klimaatadaptatiestrategie van de gemeente en beschermt en verbetert zo de  biodiversiteit in de stad. Een ander voordeel van de slimme blauw-groene daken zit hem in het verkoelen van de omgeving, steden krijgen steeds meer last van hittestress en stijgende temperaturen. Steden met afgenomen biodiversiteit en een tekort aan plekken voor ontmoeting en recreatie kunnen zo leren van RESILIO.

De uitdagingen van het RESILIO project, gepresenteerd tijdens de Amsterdam International Water Week (november 2019) door projectmanager Age Niels Holstein

Hoe kun jij meedoen?

Het is heel simpel: neem contact op! Amsterdam is op zoek naar andere steden die de techniek achter de slimme blauw-groene daken ook willen testen. We zijn met name op zoek naar steden met verschillende karakteristieken, zoals verschillende soorten klimaat, type daken of watermanagementstructuren. Onze wens is om onze technologie en werkwijze uit te proberen in allerlei verschillende omgevingen, zodat we de techniek zo aan kunnen passen dat deze ook toepasbaar is in andere regio’s. Evenzo willen we business cases ontwikkelen die geschikt zijn in diverse contexten.

Presentatie van de RESILIO Amsterdam Agreement tijdens de Amsterdam International Water Week (november 2019) door projectmanager Age Niels Holstein

Om deze reden hebben we tijdens de International Water Week de RESILIO Amsterdam Agreement afgesloten. Hierin hebben toegezegd ons in te zetten voor kennisdeling met geïnteresseerde steden.

Get in touch!

Dit is het eerste webartikel van een nieuwsserie over RESILIO die wordt uitgebracht tussen 2020 en 2022. Houd ons in de gaten!

Auteur: Leon Kapetas, UIA Expert van het RESILIO project

Contact: Robert Boot (R.Boot@amsterdam.nl), tijdelijke vervanging van projectmanager Age Niels Holstein), (info@resilio.amsterdam) en Leon Kapetas (leonkapetas@gmail.com)